Dansen som motionsform

Genom att röra på oss stärker vi muskulaturen i våra kroppar. Ju äldre vi blir, desto viktigare blir det att vi är fysiskt aktiva. All typ av motion och rörelse är bra, men det har visat sig att dansen tillhör de bättre. Forskning från Magdeburguniversitetet i Tyskland visar på en upp emot 15 % större ökning av muskulaturen i jämförelse med styrketräning.

Hela kroppen aktiveras

Det som skiljer dansträning från många andra motionsformer är att dansen ger effekter på hela kroppen, också hjärnan. I och med att danssteg måste läras in och rörelser koordineras tränas även hjärnan. Även balanssinnet tränas av denna motionsform. Har du för vana att ta med dig dina uppkopplade prylar till danslokalen kan det vara bra att skydda sina älsklingar med mobilfodral och skal till både telefoner och surfplattor hos billigamobilskydd.se, för att inte droppa svett eller spilla vatten på dem medan du släcker törsten. Förutom balans och koordination lyssnar de dansande på musiken och översätter intrycken till rörelser. Anita Höckelmann från Magdeburgsuniversitetet är professorn bakom forskningen om dans och hälsa och hon är professor i idrottsvetenskap. Hon utförde ett test där hon delade in försökspersoner i 70-årsåldern i två grupper. Grupperna bestod av både män och kvinnor. Den ena gruppen fick ägna sig åt gymrelaterad träning, såsom uppvärmning, styrketräning och nedvarvning. Den andra gruppen fick dansa. Träningen bestod av två långa pass per vecka och höll på under sex månader. När resultatet sammanställdes visade det tydligt att dansgruppens muskulatur hade ökat 15 % mer än den styrketränande gruppens.

Den bästa träningsformen

Bäst av alla träningsformer är de som aktiverar både kropp och hjärna. Detta sker särskilt vid dans då det är mycket som händer samtidigt. Förutom att det, som i studien, sker en samverkan med en danspartner, är det också fråga om både balans och koordination. På så sätt ger dansen en betydligt mer komplex hjärnaktivitet än styrketräning, där man dessutom endast koncentrerar på en muskelgrupp åt gången. Detta säger en annan forskare bakom studien, Marco Naciri, fysiolog. Slutsatsen av studien blir således att vi bör välja träningsformer som påverkar så många system i hjärnan som möjligt. De neuromuskulära synapserna håller sig friska vid högre grader av hjärnaktivitet. Detta medför att banden mellan nerver och muskler stärks och ger i sin tur starkare muskler. Försöket visade också på en förbättring av musklernas nervkoppling med så mycket som 16%.

Förhindra muskelnedbrytning

All träning hjälper till att bibehålla muskelmassa men dans hör till en av de bättre. Muskelmassan blir allt mindre ju äldre vi blir och för att förhindra detta måste vi träna. Muskulaturen i kroppen ger oss inte bara styrka utan bidrar även till god balans, bra blodtryck och kroppens metabolism. Dans är alltså en utmärkt form av träning för den som vill bygga muskler eller åtminstone bibehålla de man har.